Sund ledelse Forskning i Ledelse, Skam og Stress

Sund Ledelses Privatlivspolitik


Denne Privatlivspolitik gælder for Sund Ledelse (samlet betegnet som ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for alle kunder, abonnenter på nyhedsbrev, besøgende på vores hjemmeside, leverandører og samarbejdspartnere hos os.

1. Om Sund Ledelse

Ingen kan flytte en sygefraværsindsats alene. Derfor arbejder vi for at etablere partnerskaber mellem forskning og arbejdspladserne for at finde nye måder at forebygge stressrelateret sygefravær på, og formidle denne forskning. Med hjemmesiden formidler vi forskning om Ledelse, Stress og Skam på arbejdspladsen. I den forbindelse etablerer vi med forskellige partnerskaber et stærkt community omkring forskningen, hvor vi åbner op for en tættere kobling mellem praksis og forskning og inviterer interesserede til at følge med. Hjemmesiden er for alle dem, som gerne vi følge med i dette arbejde.

Sund Ledelse har indgået en databehandler aftale med Mailchimp, der indsamler og behandler en række af dine personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. Mailchimp er dataansvarlig i forhold til behandlingen af dine personoplysninger til disse formål.

Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte os her:

Sund Ledelse
Kvædehaven 7
2680 Solrød Strand
email: info@sundledelse.dk
CVR: 37219126

2. Datasikkerhed er vigtig for os

For os er ansvarlig omgang med personoplysninger, der indsamles som led i driften af vores virksomhed, afgørende for vores mål med vores sag og omdømme. I denne Privatlivspolitik beskriver vi, hvordan dine personoplysninger indsamles og anvendes, og hvordan du kan få indsigt i dine egne personoplysninger.

3. Hvad er personoplysninger?

Personoplysninger er enhver oplysning om en identificeret eller identificerbar fysisk person. Ved en identificerbar fysisk person forstås en person, som direkte eller indirekte kan identificeres, særligt ved hjælp af en identifikator, f.eks. et navn, et identifikationsnummer eller et eller flere elementer, der er unikke for en given persons identitet.

4. Hvilken type persondata behandler vi om dig og hvorfor?

De oplysninger, som vi indsamler om dig, vil blive anvendt til forskellige formål til at vi kan sende dig relevante nyheder, til udvikling af vores hjemmeside mv., der understøtter vores sag jf. pkt. 1.

De indsamlede oplysninger kan variere, alt efter om du er abonnent på vores nyhedsbrev, bruger af vores hjemmeside, leverandør eller samarbejdspartner, men generelt vil det være oplysninger der er nødvendige for administration samt oplysninger vedrørende Sund Ledelses rettigheder og forpligtelser.

Manglende afgivelse af personoplysninger fra din side kan betyde, at Sund Ledelse vil være ude af stand til at opfylde vores forpligtelser over for dig.

Sund Ledelse indsamler oplysninger som du giver os, når du udfylder en formular eller registrerer dig online via hjemmesiden, herunder kontaktoplysninger (fornavn, mellemnavn(e), efternavn, stilling og e-mailadresse).

Vi indhenter ikke informationer via cookies eller andre tracking teknologier (som f.eks. browser cookies, pixels, beacons, og Adobe Flash technologier herunder cookies).

Vi kan endvidere supplere den information, som vi indsamler med information, som vi har indhentet fra vores hjemmeside eller fra andre kilder, herunder offentligt tilgængelig information fra sociale media og andre almindelige tilgængelige kilder.

Oplysninger vi indhenter og behandler, når du besøger vores hjemmeside: Når du tilgår og bruger vores hjemmeside, indsamler vi en række oplysninger om dit besøg. Det kan f.eks. være oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer til og på vores hjemmesiderne, information om din computer, enhed og browser herunder i nogle tilfælde din IP adresse, browser type, og anden hardware og software information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed kan vi også indsamle et unik identifikationsnummer tildelt din enhed.

5. Brug af dine personoplysninger

Sund Ledelse behandler dine personoplysninger til opfyldelse af de formål, der er anført nedenfor. Administration af nyhedsbreve og administration, brug og forbedring af hjemmesiden.

Overholdelse af gældende love og regler – Overholdelse af love og regler, som Sund Ledelse er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, herunder men ikke begrænset til de til enhver tid gældende regler om hvidvask.

Sund Ledelse bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine personlige forhold, således at vi kan sikre, at dine personoplysninger er opdaterede.

6. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger

Sund Ledelse behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på grundlag af dit samtykke (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a og artikel 9, stk. 2, litra a) og hensynet til Sund ledelses legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (Databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra f).

7. Deling af personoplysningerne

Sund Ledelse videregiver ikke i udgangspunktet personoplysninger men kan videregive og/eller overlade dine personoplysninger til andre leverandører og/eller serviceudbydere i forbindelse med den almindelige drift, f.eks. til brug for administration af vores IT-systemer eller analyseopgaver mv.

Sund Ledelse kan endvidere videregive dine personoplysninger til en offentlig myndighed eller tredjepart i de situationer, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik og forsøger at begrænse videregivelse af personoplysninger i personhenførbart format i videst muligt omfang for derved at begrænse de tilfælde, hvor der videregives oplysninger, som kan henføres til dig personligt.

8. Varighed for opbevaring af dine personoplysninger

Personoplysninger opbevares ikke længere end nødvendigt for at opfylde de formål, som er beskrevet i denne privatlivspolitik, medmindre opbevaringen er nødvendig for at opfylde lovkrav, herunder lovpligtige logningsperioder. Som hovedregel opbevarer vi persondata i op til 24 måneder. Når opbevaringsperiodens udløber, vil dine oplysninger blive slettet eller anonymiseret.

9. Dataintegritet og -sikkerhed

Det er Sund Ledelses politik at beskytte personoplysninger ved at træffe tilstrækkelige tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

10. Dine rettigheder

Du har ret til på ethvert tidspunkt at blive informeret om, hvilke personligoplysninger vi behandler om dig og til at få forkerte oplysninger om dig rettet.Du kan til hver en tid gøre indsigelser gældende mod, at vi bruger dine personoplysninger til at sende dig e-mails om vores sag.Hvis du ikke længere vil modtage marketingrelaterede e-mails fra os, kan du fravælge sådanne henvendelser ved at følge instruktionerne i vores e-mails. Du kan også sende en anmodning pr email til info@sundledelse.dk .

Når du sender en anmodning til os, om at udøve dine rettigheder, skal du give os følgende oplysninger: navn, adresse og e-mail og tydeligt angive, hvilke oplysninger du vil have adgang til, ændre, rette, begrænse eller slette mv.

I alle ovenstående tilfælde kan vi kontakte dig og bede dig om yderligere oplysninger, der er nødvendige for at kunne håndtere din anmodning korrekt.

Hvis du har lyst til at læse mere om dine rettigheder efter databeskyttelseslovgivningen kan du læse mere på datatilsynet.dk. Hvis du vil klage over Sund Ledelses behandling af dine personoplysninger kan det ske til: Datatilsynet Borgergade 28, 5. 1300 København K E-mail: dt@datatilsynet.dk

11. Opdateringer

Sund Ledelse evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Tjek derfor venligst denne Privatlivspolitik regelmæssigt for eventuelle ændringer. Nederst i denne privatlivspolitik kan du se hvornår den sidst er blev senest revideret.Hvis senere ændringerne i væsentlig omfang udvider vores rettigheder til at bruge de oplysninger, som vi allerede har indsamlet fra dig, vil vi give dig besked og give dig et valg om vores fremtidige brug af personoplysningerne. Herudover vil den seneste version af vores privatlivspolitik altid være tilgængelig på vores hjemmeside.